NOVOSTI

KRETANJE CENA NEKRETNINA

Hrvatska, Opatija

Republika Hrvatska

Opatija, mesto Ičići

Građevinski plac površine 8044m2, sa mogućnošću dokupljivanja još dodatnih 3000m2.

Prema Lokacijskog informaciji izdatoj od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i žaštitu okoliša iz Opatije ova parcela se nalazi u građevinskom području naselja gospodarske namene, ugostiteljsko-turističke, planske oznake T-2 – turističko naselje.

Plac se nalazi severno od Liburnijske ceste (glavne magistralne ceste koja prolazi kroz Ičiće).

Potrebno je da se unutar placa ostavi prostor za interni put.

Parcela je udaljena 450m vazdušnom linijom od ACI Marine ” Opatija”, a oko 1000 m asfaltiranom ulicom.

Parcela je pod manjim nagibom i nepravillnog oblika, nalazi se na brdu obraslom šumom i niskim rastinjem.

Prilikom izgradnje mora se poštovati Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog poručja mora, pa je tako na parceli dozvoljeno sledeće:

  • gustoća korišćenja za nova ugostiteljsko-turistička područja može biti od 50-120 kreveta /ha
  • izgrađenost građevinske čestice ne može biti veća od 30%
  • koeficijent iskoristiosti građevinske čestice ne može biti veći od 0.8%
  • najmanje 40% površine svake građevinske čestice ugostiteljsko-turističke namene mora da se uredi kao parkovni nasad i prirodno zelenilo
  • prostorna celina ugostiteljsko -turističke namene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu površinu i unutar nje smešten pripadajući broj parking mesta

Postoji službenost postavljanja vodovodnih cevi na placu uz među.

Uknjiženo, privatno vlasništvo

Cena 800.000 eur , dogovor

Agencijska provizija 2% za Kupca

Reg.br.262

+381641212305, +381692870854